Captopril MCC 25mg

Compozitie:
25mg captopril, excipienti q.s. pentru un comprimat.

Forma de prezentare:
cutii cu 3 blistere a 10 comprimate.

Actiune terapeuticã:
Antihipertensiv din grupa inhibitoarelor enzimei de conversie a angiotensinei I.

Indicatii:

Hipertensiune arterialã:
terapie initialã în forme usoare si moderate de hipertensiune arterialã, la pacienti cu functie renalã normalã; recomandat la hipertensivi cu astm, bronhopatii obstructive, diabet insulinodependent, boli vasculare periferice, la care beta-adrenoliticele sunt contraindicate; recomandat în hipertensiune malignã, renovascularã, stadiul final al insuficientei renale.

Insuficientã cardiacã:
tratamentul insuficientei cardiace congestive la cazurile care nu rãspund corespunzãtor tratamentului cu diuretice si digitalice, asociindu-se acestora.

Reactii adverse:

  • Renale: Proteinurie. Foarte rar, insuficientã renalã, sindrom nefrotic, poliurie, oligurie.
  • Hematologice: Neutropenie, agranulocitozã. Pot apãrea si cazuri de anemie, trombocitopenie, pancitopenie.
  • Dermatologice: Rush, adesea cu prurit si uneori cu febrã, artralgii, eozinofilie. Angioedem al fetei, eritem sau paloare.
  • Cardiovasculare: Hipotensiune (în asociere cu diuretice), tahicardie, palpitatii, precordialgii, anginã pectoralã.

Contraindicatii:
Hipersensibilitate la Captopril sau orice alt inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei I. Stenoza arterei renale bilaterale sau a unei artere renale pe rinichi unic (mai ales în asociere cu diuretice).

Precautii:
Insuficientã renalã, insuficientã cardiacã, stenozã valvularã. Interventii chirurgicale majore, anestezie. Sarcinã, alãptare. Hiperkaliemie.

Supradozare:
În cazul supradozãrii, corectarea hipotensiunii este prima urgentã. Se recomandã asistentã medicalã specializatã.

Interactiuni cu alte medicamente:
Efectele Captoprilului sunt crescute de diuretice (hipotensiune); diuretice care retin potasiul (hiperkaliemie); vasodilatatoare (ex. nitroglicerinã sau alti nitrati); simpatolitice (ex. beta-adrenolitice); cimetidinã (neuropatii severe); anestezice generale (hipotensiune). Inhibitorii sintezei prostaglandinice (ex. indometacinul, aspirina) scad efectele Captoprilului, în special în cazul hipertensiunii cu nivel scãzut al reninei.

Doze, mod de administrare:
Se administreazã cu o orã înainte de mese. Dozele si modul de administrare trebuie individualizate. Hipertensiune: Initierea tratamentului necesitã evaluarea tratamentului antihipertensiv recent si a stãrii clinice a pacientului. Doza initialã este de 25 mg de 2-3 ori/zi. Dacã dupã 1-2 sãptãmâni de tratament nu se obtine controlul satisfãcãtor al tensiunii arteriale, doza poate fi crescutã la 50 mg de 2-3 ori/zi, concomitent cu restrictia sodiului din alimentatie. De regulã, doza uzualã nu depãseste 50 mg de 3 ori/zi. Dacã nici în acest caz tensiunea arterialã nu este satisfãcãtor controlatã dupã 1-2 sãptãmâni de tratament, se recomandã asocierea unui diuretic tiazidic (ex. hidroclorotiazidã, 25 mg/zi, în prizã unicã). Doza de diuretic poate fi crescutã la intervale de 1-2 sãptãmâni pânã la nivelul sãu curent. În cazul în care se doreste o scãdere mai accentuatã a tensiunii, doza de Captopril poate fi crescutã la 100 mg de 2-3 ori/zi si chiar la 150 mg de 2-3 ori/zi, fãrã a depãsi însã 450 mg/zi. Se poate asocia în schemele de tratament antihipertensiv si cu beta-blocante, efectele asocierii fiind însã mai putin decât aditive. Insuficientã cardiacã: Administrarea Captoprilului necesitã evaluarea tratamentului recent cu diuretice si posibilitatea unei depletii severe de sodiu si volum. La pacientii cu tensiune normalã sau scãzutã, care au primit un tratament sever cu diuretice si care pot prezenta hiponatremie si/sau hipovolemie, se recomandã initializarea tratamentului cu doze de 6,25-12,5 mg de 3 ori/zi, ajungându-se la doza uzualã în câteva zile. De regulã, doza initialã uzualã este de 25 mg de 3 ori/zi, crescându-se la nevoie la 50 mg de 3 ori/zi.