Despre Magistra C&C


Înfiintatã in 1993 ca laborator de microproductie, Magistra C&C este în momentul de fatã unul dintre principalii producãtori autohtoni de medicamente generice de uz uman.

La 22 ani de la înfiintare, Magistra C&C se prezintã ca o companie farmaceuticã solidã, cu o dezvoltare armonioasã în cele trei domenii pe care le abordeazã: cercetare, productie si distributie.

În luna Mai 2008 am inaugurat noul sediu al Magistra C&C, care înglobeazã toate activitãtile firmei. Dupã doi ani de la începerea lucrãrilor pentru noul sediu, Agentia Nationalã a Medicamentului a certificat noua fabricã acordând Autorizatia de Fabricatie. Suprafata totalã a noii fabrici este de 3200 m2 si cuprinde spatii pentru birouri, douã laboratoare de control al calitãsii produselor: fizico-chimic si microbiologic si douã fluxuri de fabricatie pe suprafata de 1000 mp, constituind una dintre cele mai moderne facilitãti de productie din România. Unul dintre fluxuri este destinat productiei formelor farmaceutice solide orale (comprimate, comprimate filmate, capsule), iar celãlalt este destinat productiei de supozitoare, ovule si unguente/creme/geluri.

Cu aceasta investitie care a depãsit 7 milioane de euro, capacitatea de productie a firmei a crescut la 700 de milioane comprimate/comprimate filmate si 50 de milioane supozitoare si ovule pe an.

Magistra C&C considerã cã sistemul calitatii trebuie implementat în munca de fiecare zi a firmei. Materiile prime si materialele de ambalare, probele prelevate în proces si produsul finit sunt analizate serie cu serie de colectivul Departamentului Controlul Calitãtii. Printr-un Control al Calitãtii riguros asigurãm un produs finit de aceeasi calitate exceptionala pentru fiecare serie de produs.

Produsele realizate de Magistra C&C sunt rezultatul muncii desfãsurate de colectivul departamentului de cercetare-dezvoltare din cadrul companiei noastre. Folosind tehnologii moderne, firma noastrã obtine produse noi, care oferã solutii pentru un tratament eficient si sigur, în acord cu nevoile actuale ale pacientilor.

In momentul de fatã, Magistra C&C, cu un portofoliu de 40 de produse înregistrate în România si 120 de angajati, este al doilea producãtor de supozitoare, singurul producãtor român de medicamente contraceptive si se afla între primii zece producãtori autohtoni de comprimate.

Prin intermediul retelei proprii de distributie, si prin depozitele de medicamente nationale, încercãm sã oferim pacientilor din România o alternativã ieftinã si de calitate europeanã pentru medicamentele strãine.

O alta directie de dezvoltare a Magistra C&C o reprezintã colaborãrile cu companii din Romania si Germania în domeniul productiei sub contract.

Magistra C&C este prezentã si pe pietele externe cu produse din portofoliul propriu, în tãri ca: Republica Moldova, Federatia Rusã, Belarus si Georgia.

Alinierea legislatiei românesti si, implicit, a documentatiei Magistra C&C de autorizare a medicamentelor, la reglementãrile din spatiul economic al Uniunii Europene, precum si capacitatea sporitã de fabricatie asiguratã de noua facilitate de producþie, conferã optimism privind obiectivele companiei de acces pe noi piete externe. Pe termen scurt si mediu, Magistra C&C intentioneazã sã valorifice cât mai multe oportunitãti de export, cu precãdere în directia autorizãrii si distributiei medicamentelor sale în tãri din U.E., operatiuni de in- si out-licensing si manufacturare sub contract.

Astãzi, Magistra C&C se prezintã ca o companie farmaceuticã solidã, un partener de incredere pentru colaboratorii sãi: medici si pacienti.